Ödül Kategorileri

Yenilik

 • En İnovatif Ürün, Hizmet, Proje
 • Yenilikçi Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi
 • Kurum İçi İnovasyon
 • En İyi Altyapı
 • Dijital Dönüşüm

 

Yaratıcılık

 • Yılın Teknoloji Sağlayıcısı
 • Etkin Rekaberlik
 • En İyi Tutundurma, Pazarlama Başarısı
 • Yılın Startup’ı

 

Pozitif Sosyal Fayda

 • Sosyal Sorumluluk
 • Yılın Ekibi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ürün ve Hizmette Yenilik

İş hacmini önemli ölçüde artıran, geliştirip değiştirerek, fark yaratan ürün ve-veya hizmetler. Yeni müşteri segmentlerine veya mevcut segmentlere yeni yollarla hizmet vererek yeni kar havuzları yaratan, yeni pazarlara girerek ürün ve hizmette inovasyon yapan projeler bu kategoride değerlendirilecektir.

 

Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi 

Şirketlerin müşterileri ile etkileşimini önemli ölçüde artıran yenilikler. Bu yeni yaklaşımlar örneğin, fiziksel ve/veya dijital kanallardaki müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ya da mevcut kanalların yenilikçi bir şekilde entegre edilmesi; yeni müşteri yönetim modelleri kullanılarak müşteri sadakati ve memnuniyetinin artırılması; müşteriyle ilgili mevcut kanalların yenilikçi bir şekilde entegre edilmesi ve süreçlerin geliştirilmesi bu kategoride değerlendirilecektir. 

 

Kurum İçi İnovasyon

Bu bölümde finansal kuruluşların, FinTek ve teknoloji şirketlerinin yeni ürün ve hizmetler geliştirilebilmesi, kârlılığını artırması, kurum içi süreçlerini geliştirmesi, müşteri odaklılık kapasitesinin, çalışan bağlılığının, verimliliğin artırılmasına yönelik veya diğer kurumsal hedeflerle bağlantılı yenilikçi fikir ve projelerin kurumdaki çalışanlar tarafından üretilmesini teşvik eden ve projelerin hayata geçirilmesini sağlayan uygulamalar ödüllendirilecektir. Bu kategoride yarışan projeler; dijital dönüşümü desteklemeli ve inovasyonu teşvik etmelidir.

 

En İyi Altyapı

Bu bölümde finansal kuruluşlar, finansal teknoloji şirketleri ve diğer kuruluşlar tarafından pazara sunulan ürün ve hizmetlerde kullanılan yenilikçi teknoloji kullanımı, altyapı projeleri ödüllendirilecektir.

                               

Dijital Dönüşüm

Fiyat optimizasyonunu, verimlilik, kişiselleştirme veya iş süreçlerini desteklemek için geliştirilmiş otomasyon, tahmini/davranışsal modeller veya diğer ilerlemeler yoluyla aracılık, talep veya diğer süreçlerin önemli ölçüde geliştirilmesi. Bu bölümde bankalar, finansal şirketler, ödeme kuruluşları, teknoloji şirketleri ve onlara dijital dönüşümde hizmet veren şirketler yarışacaktır.    

 

Yılın Teknoloji Sağlayıcısı

B2B ve B2C’de kullanıcıya fayda sağlayan, esnek ve modüler bir yapıda geliştirilmiş, yüksek performanslı uygulamaların hayata geçirilmesine olanak tanıyan yapısıyla tüm taraflara katma değer sağlayan şirketler bu kategoride ödüllendirilecektir.

 

Etkin Rekaberlik

Verimliliği artıran ya da kuruluşun rekabet gücünü artıran ya da müşteri deneyimine katkı sağlayan, gerçekleştirdikleri iş birlikleri ile farklı özellikteki teknolojilerin kullanımı sayesinde sektöre birlikte katma değer yaratmış projeler bu kategoride değerlendirilecektir.

 

En İyi Tutundurma, Pazarlama

Bu bölümde kuruluşa ait markaların yaratıcı iletişim faaliyetleri ile pazarlama faaliyetinin etkililiğini ve verimliliğini artıran dijital yöntemlerin kullanımı ve yenilikçi uygulamalar ödüllendirilecektir. Şirketin dijital alanda potansiyel ve mevcut müşterilerine efektif yolla ulaştığını, marka farkındalığını ve satış-iletişim dönüşümünü artırmayı amaçlayan projelerle başvuru yapılabilir.

 

Startup

Müşteri deneyimini önemli ölçüde artıran ve/veya ödeme endüstrisi için yeni değer kaynakları geliştiren yenilikçi teknolojilerin oluşturulması ve /veya uygulanması. Bu kategori bankalara ve finansal kuruluşlara çözüm üreten, sektörünün gelişimini hedefleyen teknoloji ve yazılım firmaları için ayrılmıştır. Bu yenilikçi projeler sahada veya pilota çıkmış olmalı ve başarılı bir pazar konsepti yakalanmış olmalıdır.

       

Sosyal Sorumluluk

Bu bölümde toplumsal, çevresel ve ekonomik sorunlara kalıcı çözüm öneren; kamuoyu yaratmak veya kamuoyundaki bilinç ve farkındalığı artırmak adına finansal kuruluşlar, teknoloji şirketleri ve bu şirketlere hizmet veren diğer kuruluşlar tarafından hayata geçirilen pozitif sosyal etki yapan projeler değerlendirilecektir.

 

Yılın Ekibi

Bu bölümde kuruluşların, kendi iç süreçlerindeki verimliliği artıran, çalışma performansı ve oluşturduğu ekip sinerjisiyle fark yaratan departmanların ölçeklenebilir projeleri ödüllendirilecektir.