Değerlendirme

Projeler değerlendirirken jüri tarafından aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır:

1. Amaç: Başvuruya konu olan projenin arkasındaki stratejik düşüncenin, inovasyonun, yetkinliklerin, ihtiyaçlar ve belirlenmiş iş hedefleri ışığında değerlendirilmesi.

2. Uygulama: Belirlenen stratejinin nasıl hayata geçirildiği, çözümsel yaklaşımlar ve iş birliklerinin değerlendirilmesi.

3. Başarı: Projenin/ürün/hizmetin elde ettiği sonuçlar, sektöre katkısı ve ekonomik-toplumsal faydanın (müşteri odaklılık) değerlendirilmesi.

 

Jüri, başvuruları 2 aşamalı oylama sistemi ile değerlendirecektir:

1. Aşama - Online Ön Jüri Değerlendirmesi: Yarışmaya katılmış tüm projeler jüri tarafından değerlendirilir. Jüri yarışmaya katılan tüm projeler değerlendirerek belirlenen kriterlere göre puanlar. Bu puanlamadan 3.5 ve üzerinde puan alan projelerle kısa liste oluşur ve finalistler belirlenir.

2. Aşama - Jüri Toplantısı: Daha sonra jüri üyeleri, kısa listeye kalan projeleri toplam puan üzerinden değerlendirir. Jüri toplantısı esnasında her kriter ayrı ayrı puanlanmayacaktır. Ancak jüri üyelerinin kriter ve katsayıları göz önünde bulundurarak bir kanaate varması beklenir.

 

Bir projenin katılım koşullarına sahip olup olmadığı konusunda herhangi bir tereddüt doğması halinde, son kararı yarışma jürisi verir. Yarışmaya başvuran projelerin, jüri tarafından başvuru kategorisinden farklı bir kategori altında değerlendirilmesi veya farklı bir ödül ile ödüllendirilmesi mümkündür.

 

Eğer bir çalışma aynı ürün/proje ile birden fazla kategoride ödüle aday olmuş, kısa listeye girmiş veya birden fazla ödül kazanmışsa sadece hak ettiği en yüksek puanı değerlendirmeye alınır. Örneğin; bir çalışma bir kategoride Gümüş PSM ödülü, başka bir kategoride Altın PSM kazanmışsa bu çalışmanın sahibi şirkete sadece kategori birinciliği (Altın PSM) verilir.

 

Puan eşitliği durumunda her iki şirkete de ödül verilebilir. PSM AWARDS kazananları ödül töreninde açıklananır.

Başvurularınızla ilgili her türlü iletişim için proje ekibine [email protected] mail adresinden ulaşabilirsiniz.