Katılım Koşulları

Yarışmaya 1 Ocak 2021 sonrasında hayata geçirilmiş projeler ile tamamlanmak üzere olan, pilota çıkmış projeler katılabilir. Proje sona ermediyse fakat pilota çıkmışsa pilot sürecinde elde edilen sonuçların paylaşılması beklenir. Henüz pilota çıkmamış projeler değerlendirmeye alınmaz.

 

Bir projenin katılım koşullarına sahip olup olmadığı konusunda herhangi bir tereddüt doğması halinde, son kararı yarışma jürisi verir. Yarışmaya başvuran projelerin, jüri tarafından başvuru kategorisinden farklı bir kategori altında değerlendirilmesi veya diskalifiye edilmesi mümkündür.