İnovatif projeler, yıkıcı teknolojiler, yaratıcı girişimler bu yıl “TRANSFORMASYON” ana temasında sahneye çıkıyor.

8 ARALIK 2020 ONLINE

Hakkında

Başta bankalar olmak üzere finansal kurumların, FinTek’lerin, startup’ların, bu sektörlere çözüm sağlayarak ortak proje geliştiren şirketlerin inovatif projelerini ödüllendirmek ve yenilikçi yaratıcılığı teşvik etmek üzere düzenleniyor

Başvuru

Pazara sunulmuş bir veya birden fazla ürün ve/veya hizmet ile başvurulabilir. Yarışmaya 1 Ocak 2019 – 15 Kasım 2020 dönemi içerisinde hayata geçirilmiş projeler katılabilir. Projeler bu dönem arasında başlamış ve pilota çıkmış olmalıdır.

Sosyal Sorumluluk

Sektör yarışıyor, gençler kazanıyor. Başvuru gelirleriyle “Kodluyoruz” sosyal girişimi destekleniyor.